Susanne Wärn-Persson


Jag heter Susanne och är konstnär på heltid sen nästan ett år tillbaka. Fastän jag är rätt ny som konstnär har jag hunnit med massor. Jag halkade in på ett bananskal kan man säga. 2018 började jag studera färger på canvas som ett sätt att distrahera mig efter dotterns flytt. Jag fastnade ganska snabbt i en värld av färger. Jag älskar fortfarande att se hur färgerna gifter sig med varandra och njuter av att se kontrasterna väcka känslor av behag inom mig. Det som en gång började som terapi har utvecklat sig till ett yrke och företag.

Jag började snart att teckna olika motiv och ögon var det första jag ritade. Jag lärde mig via youtubes uppsjö av videos. Jag tittade på vad andra gjorde, lyssnade och försvann in i en ny värld. Jag målar med akrylfärger och använder mycket vatten och händer att forma både objekt och bakgrunder. Jag har jobbat i många år som medial vägledare och där följt en stark känsla av intuition i mina möten. Det är likartat med konsten känner jag.

Det finns en inre guide i mig som signalerar vad och hur jag ska måla. Det hjälper mig också att befrias från den inre kritikern som gärna vill hacka sönder en skapelse. Jag har lärt mig att detta med konstskapande handlar om att lära sig konsten att se när jag tex målar av ett objekt. Plus konsten att våga släppa taget om den inre kritikern när man vill skapa det abstrakta.

Jag målar aspekter av mitt eget liv, både gamla teman och nuvarande. Sådant som alla tycks relatera till någon gång. Sen skriver jag en kort berättelse till varje konstverk som betraktaren kan välja att läsa eller låta bli.

Jag tycker även om att måla porträtt av människor och djur som jag sen gör mina egna tolkningar på, tex ändrar bakgrund eller nåt annat på bilden. Andemeningen i allt jag gör är att jag följer lusten inom mig.
Jag bor i Landskrona och har ateljé och galleri nere i centrum på Gamla Kyrkogatan 14. 

Jag är alltså även gallerist och ställer ut andras konst en gång i månaden.
Just nu ställer jag bara ut i mitt eget galleri.
www.artbysusanne.se


My name is Susanne and I have been a full-time artist for almost a year now. Although I'm fairly new as an artist, I've had plenty of time. I slipped on a banana peel, you could say. In 2018, I started studying the colors of canvas as a way to distract myself after my daughter's move. I got stuck pretty quickly in a world of colors. I still love to see how the colors marry each other and enjoy watching the contrasts evoke feelings of pleasure within me. What once started as therapy has developed into a profession and company.

I soon started drawing different motifs and eyes were the first thing I drew. I learned through the many videos of youtube. I watched what others were doing, listened and disappeared into a new world. I use acrylic paints and some water and hands to shape both objects and backgrounds. I have worked for many years as a media mentor and there followed a strong sense of intuition in my meetings. Isense It's similar to art.

Within me There is an inner guide that signals what and how I should paint. It also helps me to be free from the inner critic who wants to tear apart a creation. I have noticed that creating art is about learning the art of seeing when I, for example, paint an object. Plus being bold enough to let go of the inner critic when creating abstract.

I paint aspects of my own life, both old themes and current ones. Such as everyone seems to relate to at some point. Then I write a short story for each work of art that the viewer can choose to read or not.

I also like to paint portraits of people and animals that I then make my own interpretations of, such as changing the background or something else in the picture. The spirit of everything I do is that I follow the desire within me.
I live in Landskrona and have a studio and gallery down in the center on Gamla Kyrkogatan 14. I am also a gallery owner and exhibit other people's art once a month. Right now I'm just exhibiting in my own gallery.
www.artbysusanne.se