Bjarne Madsen Härdig
Bjarne Madsen Härdig / Akvarell
Bjarne Madsen Härdig / Akvarell
Akvarell / Bjarna Madsen Härdig
Bjarne Madsen Härdig / Akvarell

Bjarne Madsen Härdig 


Jag föddes (1966) i Trollhättan, Sverige, staden känd för SAAB och vattenkraftsproduktion från dess
vattenfall och numera Trollywood. Att växa in i vuxenlivet på åttiotalet var fantastiskt då allt var möjligt,
och alla var positiva till nya saker. Jag lämnade Trollhättan 1988 för att studera vid universitetet i Lund
där jag stannade kvar och slutligen, ner en slingrande väg, slutade som forskare. Min konstutövande
började med en kvällskurs 1991 som hölls av Thomas Fåhraeus. Efter denna introduktion fortsatte jag
mina studier på egen hand fram till 1995 då jag gick en akvarellkurs i Århus, Danmark (Birgitta Steen).
1997 gick jag på Vuxenskolans konstutbildning i Malmö med en plan för att studera på högre
utbildning inom detta område. Men under denna tid upptäckte jag att mina två intressen ”triggade”
varandra och att jag var som bäst när jag fick göra båda. Jag målar landskap och figurer i olika former,
alltid akvarell, som fascinerar mig genom sin komplicerade enkelhet, vilket är ungefär som vetenskap,
du är aldrig någonsin fullärd. Jag arbetar med akvarell som jag ibland kombinerat med kol. Det jag
försöker åstadkomma i min målning är att skapa ett uttryck av stämning. Detta görs på olika sätt, i
traditionella landskap använder jag ljuset och mörkret i vädret och landskapet för att uttrycka detta, det
finns alltid ljus någonstans. I de mer abstrakta målningarna handlar det också om ljus men här är
också former där former är viktiga för att driva mitt uttryck, modernismen har varit en stor inspiration
för mig, kanske eftersom detta var en period där allt var möjligt som under 80-talet. Jag försöker i
allmänhet att låta akvareller styra, jag ritar sällan detaljerade saker innan jag börjar. Akvarell har sitt
eget liv som jag försöker följa, men detta är den stora utmaningen i akvarellmålning som jag
förmodligen aldrig helt kommer att lära.