Nils Ekwall
Madeleine Englund
Ann Frödeberg
Kristina Fureby
Jeanette Gunnarsson
 
Anna Nickels
Elisabeth Lindell Norén
 
 
Katarina Segerpalm
 
Monica Weidling
Eva Wirén
Chri Furtenbach
Emelie Lindqvist
Kerstin Lindmark
Lili-Ann Friberg Magnusson
 
Karin Sjöblom
Olof Wettre
 
Michal Yakor
Anders Gabrielsson
Eva Lagerbäck
 
Annette Landin
Anders Ringström
 
Ulla Strandberg
 
Inga J.Wikstrand
 
Jan Åkesson

De som medverkar  i denna KonstMapp är ett urval av
verksamma konstutövare som representerar olika
konstformer. Vill du också vara med under 2020 !

ANVÄNDARE

av KonstMappen är Gallerister,Konsthallar,
Konstföreningar, Företag som söker: utställare, för konstinköp,
konstnärer för utsmyckningsuppdrag och undervisning.

NYHETSBREV JA TACK!