Maria Anderzén
Weronica Dahlén
Edouard Delemotte
Madeleine Englund
Erika Eriksson
Chri Furtenbach
Susan Lindström
Anders Ringström
Lena Sjöberg
Ulla Strandberg
Mona Söderblom
Darek Uhrberg
Monica Weidling
Michal Yakor
De som medverkar  i denna KonstMapp är ett urval av
verksamma konstutövare som representerar olika
konstformer. Vill du också vara med under 2023 !

ANVÄNDARE

av KonstMappen är Gallerister,Konsthallar,
Konstföreningar, Företag som söker: utställare, för konstinköp,
konstnärer för utsmyckningsuppdrag och undervisning.