Maria Anderzén
 
Lasse Carlsson
 
Nils Ekwall
Kristina Fureby
 
Jeanette Gunnarsson
 
Anna Nickels
 
Elisabeth Lindell Norén
 
Katarina Segerpalm
 
Monica Weidling
 
Eva Wirén
Helena Berggren
 
Weroniva Dahlén
 
Madeleine Englund
 
Chri Furtenbach
Emelie Lindqvist
Kerstin Lindmark
 
Lili-Ann Friberg Magnusson
Karin Sjöblom
Olof Wettre
 
Michal Yakor
Hampus Billing
 
Edouard Delemotte
 
Ann Frödeberg
 
Anders Gabrielsson
Eva Lagerbäck
Annette Landin
Anders Ringström
 
Ulla Strandberg
 
Inga J.Wikstrand
 
Jan Åkesson

De som medverkar  i denna KonstMapp är ett urval av
verksamma konstutövare som representerar olika
konstformer. Vill du också vara med under 2020 !

ANVÄNDARE

av KonstMappen är Gallerister,Konsthallar,
Konstföreningar, Företag som söker: utställare, för konstinköp,
konstnärer för utsmyckningsuppdrag och undervisning.

NYHETSBREV JA TACK!