Weroniva Dahlén
Edouard Delemotte
Nils Ekwall
Madeleine Englund
Ann Frödeberg
Kristina Fureby
Chri Furtenbach
Anders Gabrielsson
Eva Lagerbäck
Annette Landin
Kerstin Lindmark
Emelie Lindqvist
Lili-Ann Friberg Magnusson
Elisabeth Lindell Norén
Anders Ringström
Karin Sjöblom
Ulla Strandberg
Eva Wirén
Monica Weidling
Michal Yakor
Olof Wettre
Jan Åkesson
Inga J.Wikstrand

De som medverkar  i denna KonstMapp är ett urval av
verksamma konstutövare som representerar olika
konstformer. Vill du också vara med under 2020 !

ANVÄNDARE

av KonstMappen är Gallerister,Konsthallar,
Konstföreningar, Företag som söker: utställare, för konstinköp,
konstnärer för utsmyckningsuppdrag och undervisning.

NYHETSBREV JA TACK!