Maria Anderzén
 
Weroniva Dahlén
Chri Furtenbach
 
Eva Lagerbäck
 
Annette Landin
Anders Ringström
Monica Weidling
 
 
Helena Berggren
Edouard Delemotte
 
Ann Frödeberg
Gunilla Grankvist
 
Anna Nickels
 
Katarina Segerpalm
 
Michal Yakor
Lasse Carlsson
 
Madeleine Englund
 
Anders Gabrielsson
 
Jeanette Gunnarsson
Elisabeth Lindell Norén
 
Ulla Strandberg
 
Jan Åkesson
 
 

De som medverkar  i denna KonstMapp är ett urval av
verksamma konstutövare som representerar olika
konstformer. Vill du också vara med under 2021 !

ANVÄNDARE

av KonstMappen är Gallerister,Konsthallar,
Konstföreningar, Företag som söker: utställare, för konstinköp,
konstnärer för utsmyckningsuppdrag och undervisning.