Nils Ekwall
Madeleine Englund
Ann Frödeberg
Kristina Fureby
Chri Furtenbach
Anders Gabrielsson
Jeanette Gunnarsson
Emelie Lindqvist
Anna Nickels
Eva Lagerbäck
Kerstin Lindmark
Elisabeth Lindell Norén
Annette Landin
Lili-Ann Friberg Magnusson
Anders Ringström
Katarina Segerpalm
Karin Sjöblom
Ulla Strandberg
Monica Weidling
Olof Wettre
Inga J.Wikstrand
Eva Wirén
Michal Yakor
Jan Åkesson

De som medverkar  i denna KonstMapp är ett urval av
verksamma konstutövare som representerar olika
konstformer. Vill du också vara med under 2020 !

ANVÄNDARE

av KonstMappen är Gallerister,Konsthallar,
Konstföreningar, Företag som söker: utställare, för konstinköp,
konstnärer för utsmyckningsuppdrag och undervisning.

NYHETSBREV JA TACK!