Edouard Delemotte
 
Chri Furtenbach
 
Eva Lagerbäck
 
Lena Sjöberg
 
Darek Uhrberg
 
Madeleine Englund
 
Anders Gabrielsson
 
Elisabeth Lindell Norén
Ulla Strandberg
 
Monica Weidling
Erika Eriksson
Anders Ringström
 
Mona Söderblom
Michal Yakor
Jan Åkesson
De som medverkar  i denna KonstMapp är ett urval av
verksamma konstutövare som representerar olika
konstformer. Vill du också vara med under 2022 !

ANVÄNDARE

av KonstMappen är Gallerister,Konsthallar,
Konstföreningar, Företag som söker: utställare, för konstinköp,
konstnärer för utsmyckningsuppdrag och undervisning.