KonstMappen in collaboration with  ArtaVita 

Virtual Exhibition 25.3 - 25.4  2023


Maria Anderzén
Weronica Dahlén
Edouard Delemotte
Madeleine Englund
Erika Eriksson
Chri Furtenbach
Anders Ringström
Lena Sjöberg
Ulla Strandberg
Mona Söderblom
Darek Uhrberg
Monica Weidling
Michal Yakor
De som medverkar  i denna KonstMapp är ett urval av
verksamma konstutövare som representerar olika
konstformer. Vill du också vara med under 2023 !

ANVÄNDARE

av KonstMappen är Gallerister,Konsthallar,
Konstföreningar, Företag som söker: utställare, för konstinköp,
konstnärer för utsmyckningsuppdrag och undervisning.