Jag heter Ulla Strandberg och har ägnat större delen av mitt verksamma liv åt att driva konst och design projekt. Såsom Keramiker,Gallerist, Kurator, Utbildare, Konstförmedlare, destinationsutvecklare ....

Ulla Strandberg
Nätsnäcksgränd 11
21631 Limhamn
ullae.strandberg@gmail.com
M 0709981604

CV

Utbildning:
1964 - 1966 Silversmedsutbildning hos Elon Arenhill i Malmö
1965 Skånska målarskolan, Malmö
1966 Forums målarskola, Malmö
1968 - 1969 KV:s konstskola, Göteborg
1969 - 1971 Högskolan för design och konsthantverk, Göteborg
1978 - 1982 Universitetet i Lund /Etnologi, Socialantropologi, Konstvetenskap
 
Uppdrag:

Inredning/färgsättning av kontor och barnmiljöer med konstnärliga utsmyckningar.
Illustrationer bokförlag.
Koordinator/Art Curator för utställningar av ny design i Sverige, Danmark, USA och Japan
Koordinator/Art Curator för utställningar av ny design och närproducerat,
i Svenska Bomässorna Bo97 i Staffanstorp,  H99 i Helsingborg och Bo01i Malmö
Koordinator och Art Curator för Baltiska utställningens jubileumsutställning i Malmö.
Ledare/Utbildare i Konstskolan Esteten Malmö och för Kulturarbetsförmedlingen, Malmö
Bildterapeutisk verksamhet med barn på MAS i Malmö.
Ägare av  CRAFTverket, ett center för ny design och konsthantverk i Hörby kommun med filial
i Stralsund, Tyskland.

SVT Malmö ett livsstilsprogram  "Sköna Söndag" med ansvar för inslag med ny design och konsthantverk.
Kvalitetssäkrare för Linderödsåsens turism projekt med Bastslingan och  " Linderöda Trådar" i Hörby kommun.
Forskningsuppdrag i Etnologi / Kollektivhuset Stolplyckan, ett pilotprojekt i Linköping.
Eget Galleri Umbra , Lund samt Galleri Umbra2, Malmö för Contemporary Art.
Egen reseverksamhet specialiserad på Karibien med bosättning på Curacao.
Utställningsansvarig för Röstånga Konsthall
Initiativtagare till RUNA i Röstånga, ett integrations och kunskaps projekt för Asylsökande flyktingar i Röstånga
LISA ( Landsbygdens inkluderande språk och aktiviteterprojekt) i Röstånga med bidrag från Tillväxtverket


Förtroendeuppdrag
Styrelsemedlem i  Form design center, Malmö
Styrelsemedlem i Konst och Hantverkscentrum, Riks och Skåne
Styrelsemedlem i KIF Konsthantverkares och industriformgivares förening; Riks och Skåne
Medlem i Ad Hoc gruppen för  ansökningar till Framtidens kultur.
Styrelsemedlem och utställningsansvarig i Konstföreningen Freon som drev Röstånga Konsthall.
Ordförande/ Art Curator / Marketing Manager i föreningen "Det har gått Troll i Fagerhult", ett kulturprojekt i Skånes Fagerhult.
Sekreterare i "Fagerhults Framtid ABArtCurator för Forrerydladan i Älmhult 
Översatt författaren, Claus Borks äventyrsböcker  från Danska till Svenska
med utgivning på Lindhard og Ringhof Forlag A/S i Danmark
Finns som E- böcker.  April 2020 - Juni 2021 fanns KonstMappen i Sösdala Art&DesignRoom 
Nuvarande uppdrag/verksamhet:
Jag driver ett digitalt galleri med konstförmedling KonstMappen www.konstmappen.se


AFFÄRSIDÉ

Jag marknadsför konstnärerna i denna KonstMappen
-Mot gallerier och konsthallar för utställningar.
-Mot företag och föreningar för inköp av deras konst.
- Mot uppdragsgivare för
konst-event och fortbildning.

VISION

Min vision är att medverka till att bra konst når ut  till flera.
Att konst får den bästa exponeringen
Att konstnärer och konstköpare når ut till varandra.
Konstnärer skall kreera och KonstMappen medverka  till att det förmedlas fler uppdrag

AKTUELLA LÄNKAR

andra grupper:
UllaSformat
Curacaoresor

Facebook grupper för medlemmarna i KonstMappen
KonstMappen Aktuellt

KonstMappen CallsKontakt nedan eller  Ring 0709 981604