VILLKOR FÖR MEDVERKANDE KONSTNÄRER

Du ansöker om att bli medlem i KonstMappen genom att fylla i följande:
Berätta lite om dig själv och ditt konstnärsskap samt skicka med några bilder på hur du arbetar. Gärna en websida tack!
Urval
Vi väljer ut de konstnärer / konsthantverkare och formgivare vars uttryck vi gillar och som håller hög kvalitet.
Man är medlem under ett år och medlemskapet avslutas ifall man inte anmäler att man vill förlänga ett år till.
Du som medlem är öppen för uppdrag såsom utställningar , utsmyckningsuppdrag eller undervisning  och blir kontaktad när uppdrag erbjudes.
Du bestämmer om du skall tacka ja eller nej.
Du erbjudes utställningsmöjligheter i Galleri KonstMappens utställningar. Vi samarbetar med Svenska Konstnärsförbundet. 
Det betyder att medlemmar i KonstMappen och i Konstnärsförbundet får 10 % rabatt på utställareavgift.

Medlemsavgift för 2022 
600kr + 25% moms = 750 kr

Inbetalning sker via Swish eller till KonstMappens Bankkonto.
- KonstMappen förmedlar kontakter med intressenter.
Vi tar inte ut någon provision som tex vid förmedlad utställning i konstförening, konsthall eller galleri

- Galleri KonstMappen erbjuder medlemmar tillfälliga utställningar i egen regi samt på uppdrag som ArtCurator,
enligt särskilda villkor. 
https://www.facebook.com/search/top?q=galleri%20konstmappen

- KonstMappen Shoppen säljer medlemmars verk online enligt särskilda villkor.  
https://www.facebook.com/search/top?q=konstmappen%20shoppen
Medlemmar i Svenska konstnärsförbundet får rabatt vid Galleri KonstMappens utställningar.
https://www.konstnarsforbundet.se/

Mycket kan hända och förändra

Välkommen med din ansökan
/ Ulla Strandberg

ANSÖK !