EDOUARD DELEMOTTE

Edouard DELEMOTTE född 1981
i Aix en Provence,
France.
Svensk medborgare
Poet, målare, Butoh-dansare, dykare

Dalhemsvägen 47A   25465 Helsingborg                                                                                                                                       

Mobil: 0768889209
ed.is.im@icloud.com

Som Globetrotter har han utforskat mångfaldiga sätt att leva, inspirerad av kulturer som är nära förenade med naturen. Hans rika visuella språk har formats under hans resor i Syd- och Nordamerikanska, Asiatiska
och Europeiska länder.

Det finns väggar i Uruguay, Ecuador, Frankrike, fyllda med hans målningar. Dessa framkallar en vision av möten mellan olika världar där en mängd språk, som överstiger det verbala, kan co-existera i en omvandlande dans.
Han har alltid vårdat ett förhållande med drömvärldens land.
Många av hans målningar inbjuder till en resa där man kan se bilden på flera olika sätt, vilket lämnar det öppet åt betraktaren att fritt resa i sin inre föreställningsförmåga.
Några av hans målningar, som framstår (om än fantasifulla) mera figurativa, har skapats med tanke på en framtida barnbok.
Man kan dock i alla hans verk upptäcka gömda natur-andar, i mer eller mindre abstrakt form, som smälter in i landskapet.
Själv uppfattar han sina arbeten mera som ”levande väsen som observerar vår värld från andra sidan”, 

än en avslutad bild.

e-mail adress:
ed.is.im@icloud.com
________________________________________________________________________________________________________________________

Edouard DELEMOTTE , born 1981

Poet, painter, Butoh-dancer, diver

As a Globetrotter, he has been exploring divers ways of living, inspired by cultures that are close to nature.
His rich visual language is shaped by his travels in South and North American-, Asian- and European countries.

There are walls, covered with his paintings in Uruguay, Equador, France and brought to life his visions of the crossroads of worlds, where a wide variety of languages beyond verbalism can co-exist in a metamorphic dance.

He has always been nurturing relation with the universe of dreams, many of his paintings invite you to journey through multiple ways of seeing the same image, letting the one who observes travel through their own inner associative imagination of forms.

Some of his paintings, which present a more figurative style, emerged through the process of creating illustrations for a future children’s book. However we can identify in all his work, hidden nature spirits (in more or less abstract forms) , that tend to melt with the landscape.

He perceives his work more as "living entities, observing our world from the other side », than a finished art piece.


Aktuellt:


Muralmålning Sidi Kaouki i Marocko. Ung.: 2,30m x 5m
UNTOLD TALES Ink-o and the myth of the whi Akvarell / Mixed technic 50 x 70 (utan ram eller pass-partout)
UNTOLD TALES The gathering Akvarell / Mixed technic 50 x 70 (utan ram eller pass-partout)
UNTOLD TALES Melting desert Akvarell / Mixed technic 50 x 70 (utan ram eller pass-partout)
UNTOLD TALES Night bridges Akvarell / Mixed technic 50 x 70 (utan ram eller pass-partout)
UNTOLD TALES Sea-sky spirits Akvarell / Mixed technic 50 x 70 (utan ram eller pass-partout)
UNTOLD TALES Akvarell/bland-teknik 50 × 70 (utan passepartout) Titel:Midnight bridges.
UNTOLD TALES Akvarell/bland-teknik 50 × 70 (passepartout) Titel: About the forest in my room.
UNTOLD TALES Akvarell/bland-teknik 50 × 70 (passepartout) Titel: A door into Sambhogakaya.
UNTOLD TALES Akvarell/bland-teknik 50 × 70 (passepartout) Titel: Towards the old light-house.
The STORM, the DRAGONBOY and the EGG ( or BELA's the myth of the white page)
UNTOLD TALES 50x70 Akvarell/ mixed tekn. Namn: "..we had to see it with our own eyes.. "
SLEEPING SANDMAN (72×50)akvarell/mix.tech.
THE ABDUCTION OF THE MERMAIDS (or DANCE BOREALE)
OVER THE CITY (160x100 cm) akvarell/mixed technic